نام کامل:بیرامی,نام مستعار:خدمات مشاوره آروشا.آدرس سایت:www.acig.ir.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود
  • تصویر شش
  • تصویر هشت
  • تصویر هفت
  • تصویر نه

لیست استانداردها

    سه روش مشاوره 

  1. حضوری و استقرار مشاوره  ( قیمت طلائی ) 
  2. نیمه حضوری و استقرار مشاوره ( قیمت نقره ای ) 
  3. مجازی و استقرار مشاوره ( قیمت برنزی )

برای آگاهی بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید .

 

استاندارهای کیفی

درباره استاندارهای کیفی در این صفحه توضیح داد می شود.