نام کامل:بیرامی,نام مستعار:خدمات مشاوره آروشا.آدرس سایت:www.acig.ir.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود
  • تصویر شش
  • تصویر هشت
  • تصویر هفت
  • تصویر نه

تخصص ها

       خدمات مشاوره سيستمهاي مديريتي

    خدمات مشاوره مديريت کيفيت

·         سيستم مديريت کيفيت   ISO 9001:2008

·         خطوط راهنمايي عملکرد در سازمان بر اساس استاندارد ISO 9004:2000

·         سيستم مديريت موثر فرايند آموزشISO 10015 

·         سيستم مديريت  زيست‏محيطي  ISO 14001

·         مباني تشريح الزامات مديريت قابليت اعتماد   ISO/IEC 60300

·         تجزيه و تحليل داده‌ها بر اساس استانداردISO10017

·         مباني سيستم مديريت امنيت اطلاعات مبتني براستاندارد  ISO27001،ISO/IEC17799

·         سيستم  مديريت ايمني در صنايع غذايي ISO22001،HACCP

·         سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS18001

·         سيستم مديريت کيفيت در صنايع خودرو سازيISO /TS 16949

·         سيستم مديريت يکپارچه (شهرداری‌ها)IMS

·         سيستم مديريت کيفيت در صنايع پزشکيISO 13485

·         سيستم مديريت در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ISO/TS 29001

·         سيستم مديريت  ايمني، بهداشت شغلي و محيط زيست HSE-MS

·         سيستم تاييد صلاحيت آزمايشگاههاي آزمون و کاليبراسيون ISO/IEC 17025

·         سيستم مديريت کيفيت در صنايع  ارتباطي و مخابراتيTL9000

·         سيستم سنجش رضايتمندي/مديريت شکايات مشتريان ISO10004 ,ISO 10002

·         سيستم مديريت ارتباط با مشتري CRM

·         سيستم مديريت زنجيره تامين SCM

·         نظام آراستگی محیط کار (5S)

 

         خدمات مشاوره مديريت پروژه

·         طراحي، پياده2سازي و راهبري سيستم جامع مديريت پروژه برمبناي استانداردهاي معتبر و شناخته شده جهاني (PMI Standards ،ICB PRINCE2)

·         ارائه خدمات مشاوره در راستاي تشکيل دفتر مديريت پروژه (PMO  در سازمان‌هاي پروژه محور)

·         ارائه خدمات برنامه‌ريزي و کنترل پروژه

·         طراحي،پياده سازي و راهبري سيستم مديريت دانش در پروژه‌ها

·         پياده سازي الزامات راهنماي مديريت کيفيت ISO10006در پروژه‌ها

·         مستند سازي پروژه با رويکرد مبتني بر راهنماي PMBOK

 

        خدمات مشاوره بهبود سيستم و مدل تعالي سازماني

·         ارائه خدمات مشاوره در راستاي پياده سازي و به کارگيري سيستم‌ها و مدل‌هاي بلوغ و تعالي سازماني  INQA، EFQM

·         انجام پروژه‌هاي ارزیابی و بهبود در سازمان‌ها

·         انجام پروژههاي ارزيابي اثر بخشي آموزش هاي مرتبط

·         انجام پروژه‌های نرم افزاری ارزیابی عملکرد واحدها و نفرات به صورت online & ofline

        خدمات آموزشي

حرکت روبه رشد سازمانها، تغييرات سريع محيط و تکنولوژي و افزايش رقابت در سطح ملي و بين المللي در سال‌هاي اخير نياز سازمان‌ها را به توانمند سازي پرسنل خود بيش از پيش افزايش داد. عمده سازمان‌ها به دنبال آموزش‌هايي بوده و هستند که علاوه بر انتقال مفاهيم  تئوري مرتبط بتوانند مفاهيم را به صورت کاملا کاربردي در اختيار پرسنل آنها قرار داده، به گونه‌اي که افراد آموزش ديده بتوانند آموخته‌هاي خود را به اجرا گذاشته و منتج به بهبود عملکرد سازمان گردند.

شرکت مشاوران و نوآوران آروشا با هدف بر آورده نمودن اين نياز موجود در بازار اقدام به طرح‌ريزي و ارائه دوره‌هاي آموزشي مرتبط نموده است.:

 

 

   دوره  هاي آموزشي سيستمهاي مديريتي

·      اعطای گواهینامه‌های معتبر بین المللی آموزشی (OHSAS 18001،ISO 9001:2008،ISO 14001 ،ISO 10015 و)

·      مباني، تشريح الزامات و مستندسازي

·      مميزي داخلي

 

مدل‏هاي تعالي

·      دوره آشنايي با مدل هاي سرآمدي EFQM, INQA

·      معرفي/ تشريح عناصر و ويژگي هاي منطق ارزيابي RADAR2010

·      خودارزيابي براساس مدل‌هاي INQA، (EFQM SAT)

·      تربيت ارزياب براساس مدل‌هاي INQA، (EFQM SAT)

·      تدوين اظهارنامه

·      طرح ريزي مسير سرآمدي و نقشه تعالي بر مبناي مدل‌هاي INQA،EFQM

·      شناسايي و اولويت بندي پروژه هاي بهبود به 3 روش كاربردي

·      چرخه مديريت بهره‌وري (مفاهيم، اندازه گيري و تحليل)

 

ابزارهاي مهندسي کیفيت

·      سيستم مديريت هزينه‌هاي کيفيت (COQ)

·      توسعه عملکرد کيفي (QFD)

·      خطاناپذيرسازي (Poka-Yoke)

·      طرح‌ريزي پيشاپيش کيفيت محصول (APQP)

·      فرآيند تأييد قطعه توليدي (PPAP)

·      طراحي آزمايشات (DOE)

·      کنترل آماري فرآيند (SPC)

·      تجزيه و تحليل سيستم اندازهس‌گيري (MSA)

·      تجزيه و تحليل حالات بالقوه خرابي و اثرات آن (FMEA)

·      طرح نمونه‌گيري (Sampling Plan)

·      اديت (ویرایش) محصول به روش SQFE

 

 

 

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.

برای ارسال نظر کلیک کنید
  • نظری ارسال نشده است

نشان شده ها

  • نظری ارسال نشده است

مورد علاقه ها

  • نظری ارسال نشده است